Rijden op rechte en bochtige weggedeelten

Gedrag nabij en op kruispunten

Gedrag nabij en op bijz. weggedeelten

Wegrijden

Invoegen - uitvoegen

Inhalen - zijdelingse verplaatsing

Bijzondere manoeuvres

Uitgevoerde bijzondere manoeuvres

3 + 1 =